Historisch Overzicht (1945-2003)

Tijdens een gezellige zaterdagse kaartavond in de nazomer van 1945 spraken J. De Sutter (later een tijd lang voorzitter) en G. Guns af ook eens hun schaakmateriaal mee te brengen naar het toen druk bezochte Volkshuis "Jean Jaurès" op de Rijhovelaan te Gent. De onderlinge partij wekte heel wat belangstelling, zodat een oproep tot alle schakers uit de buurt volgde. De bijeenkomst, onder andere bijgewoond door de volledige familie Quintijn, leidde tot de oprichting van "Schaak- en Damclub Jean Jaurès".

De toernooien startten en tijdens de algemene vergadering van 1946 aanvaardde men het reglement van inwendige orde (de statuten). In september 1947 telde men reeds 100 leden, waarvan een groep uit de vroegere club "Het rode schaakbord". Tot die groei droeg de wekelijkse schaakrubriek van toernooileider Prudent Quintijn in het populaire Gentse dagblad "Vooruit" (nu "De Morgen") in ruime mate bij.

Het vlot onderling contact stond vooraan en werd onder meer bevorderd via clubbladen, waarbij de inhoud en vorm gevoelig evolueerden. Zo kenden we:

  • een driemaandelijks gedrukt tijdschrift "Rochade" van 1947 tot 1952
  • het maandblad "Rochade" van 1953 tot 1959
  • het wekelijks clubnieuws ononderbroken sedert 1960, bijna aan zijn 2000ste (!) nummer toe en vanaf 1992 in een vernieuwde en steeds aantrekkelijker vorm

Merkwaardig blijft onze gehechtheid aan ons oorspronkelijk lokaal. We verbleven:

  • in Volkshuis "Jean Jaurès" van 1945 tot einde 1979, bijna 35 jaar!
  • het ruime en centraal gelegen "Feestlokaal Vooruit" in de St-Pietersnieuwstraat tot september 1982
  • de "Ruwaard" (het vroegere vakbondslokaal "Ons Huis") en 's zondags in café "De Maeght van Gent"
  • in september 1983 keerden we terug naar Volkshuis Jean Jaurès tot bij de aanvang van langdurende verbouwingswerken aan het complex in september 1990
  • in Volkshuis "Dampoort", Antwerpsesteenweg.
  • Begin 1997 is de club verhuisd naar het Dienstencentrum, Ledebergplein te Ledeberg.
  • In september 2003 zagen we ons wegens verbouwingen genoodzaakt uit te wijken naar het GITO, Martelaarslaan 13 in Gent.

Op sportief vlak bereikten we zeker hoge toppen. Zo behaalden we de nationale titel in de hoogste afdeling van de Nationale Interclubs in 1971 en 1973 en bekampten we Charlois Rotterdam voor de "Beker van de Lage Landen". Onze leden verzamelden heel wat titels in alle mogelijke groepen, zowel nationaal als provinciaal. We wonnen ontelbare toernooien in binnen- en buitenland en speelden talrijke internationale wedstrijden.

Ook organisatorisch kwamen we dikwijls op het voorplan. Zo vormden we de kern bij de organisatie van het levend schaakspel op de Kouter te Gent ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling in 1958 in Brussel. Zo richtten wij in 1963 alle nationale kampioenschappen samen in. We herhaalden dit nummertje in 1970 en 1985 met een nog steeds niet verbeterd aantal deelnemers.

In 1975 kwamen de Nationale Jeugdkampioenschappen aan de beurt en later de ABB-Kampioenschappen van Vlaanderen in 1991, 1993 en 1994. Ook de Arbeiders­olympiade (1964) verdient aandacht, samen met enkele internationale inter­club­toernooien in de Generale Bank.

Heel wat topschakers waren onze gast als simultaanspeler, zelfs enkele grootmeesters als O'Kelly, Kotov, Joesoepov, Torre, Bagirov en ex-wereldkampioen Kasparov op zaterdag, 17 oktober 1981. Unieke gelegenheid om de wereldtop aan het werk te zien. Ook de toenmalige wereldkampioene Gaprindashvili ontvingen we op 8 november 1977.

Enkele leden maakten zich verdienstelijk in de werking van de Koninklijke Belgische Schaakbond. Zo benoemde men Henri Maes voor zijn jarenlange inzet in het bestuur van onze liga tot erelid en bleef wijlen Willy Mulkers een tijd lang eerste bonds­onder­voorzitter, terwijl de in 1995 overleden René Van Nevele een gewaardeerd internationaal scheidsrechter was.

De chroniqueur: Hubert Thys