Memorial Jan Van Leeuwen 2016 - parking

Je kan gratis parkeren op 5' wandelen van het schaaklokaal, op de Kolveniersgang, Gent

Google maps

  1. Ga in zuidelijke riching op de Kolveniersgang naar de Tarwestraat: 150 m
  2. Sla rechtsaf naar de Lodewijk van Malestraat (brugje over):35 m
  3. Sla linksaf bij de Bachtenwalle (na het brugje): 86 m
  4. Weg vervolgen naar het Prinsenhof (door de poort): 260 m
  5. Sla op het einde rechtsaf naar de Abrahamstraat
  6. Schaaklokaal bevindt zich op het einde in de bocht