Lidgeld

Spelende leden.................................................................................64,00 EUR

Gepensioneerden vanaf 60 jaar.................................................54,00 EUR

Leden met andere hoofdclub......................................................40,00 EUR

Studenten tot 25 jaar......................................................................49,00 EUR

Steunende leden...............................................................................35,00 EUR

Jeugdspelers jonger dan 20 jaar.................................................33,00 EUR

Jeugdspelers jonger dan 20 jaar met andere hoofdclub...20,00 EUR

 

U kan deze som (met vermelding 'LIDGELD 2017-2018') overschrijven op rekeningnummer:

  • IBAN: BE52 2900 3087 3909
  • BIC: GEBABEBB

Papieren overschrijvingsformulieren zijn in de club te verkrijgen. Uiteraard kan u het bedrag ook op een clubavond cash aan Dave, onze penningmeester, betalen, als hij aanwezig is.